Re-integratie

Weer terug aan het werk door Re-integratie

Als je langere tijd ziek bent geweest, wordt het tijd om weer terug te keren in je werk. Meestal zal je terugkeren in je oude baan bij je oude werkgever, maar dat kan niet altijd. Door de ziekte of de aandoening die je hebt, is je oude baan misschien niet langer geschikt voor jou. Denk aan de stratenmaker met een kunstheup. Of je baan bestaat niet meer bij je oude werkgever. In dat geval zul je in overleg met je werkgever re-integratie regelen. De bedrijfsarts is daar soms ook bij betrokken.

Mensen die een Ziektewet-, WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van het UWV ontvangen, krijgen in sommige gevallen re-integratie door het UWV aangeboden. Het UWV kan een re-integratietraject regelen maar dat kan je soms ook zelf. Het UWV stelt dan een budget ter beschikking waarmee je zelf een re-integratiebureau (re-integratiebedrijf) kunt uitzoeken. Je sluit dan een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) af en het re-integratiebureau helpt je dan op weg naar betaald werk.

Ook mensen die een uitkering krijgen van de Sociale Dienst of een verzekeringsmaatschappij worden soms in de gelegenheid gesteld om een re-integratietraject te volgen. Gemeenten spreken meestal van een PRB (persoonlijk re-integratiebudget) of PGB (persoonsgebonden budget). Het verdient aanbeveling te informeren naar de mogelijkheden hiervoor bij de instantie waarvan je een uitkering ontvangt.


Re-integratie 1e en 2e spoor

Wanneer je werkgever voor re-integratie zorgt, wordt ook wel gesproken van re-integratie 1e spoor en 2e spoor. Met re-integratie 1e spoor wordt bedoeld dat een werknemer die ziek is geweest terugkomt bij zijn oude werkgever en daar passend werk krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld een lasser op een scheepswerf die na een ongeval niet meer op steigers kan klimmen en nu bij de werf re-integreert als portier. Re-integratie in eigen of aangepast werk na ziekte is een wettelijke verplichting van een werkgever, maar soms heeft een werkgever daar geen mogelijkheden voor. In dat geval moet de werkgever de werknemer helpen met het vinden van een baan elders. Dat heet re-integratie 2e spoor. Vaak heeft de werkgever de deskundigheid daarvoor niet zelf in huis en wordt een re-integratiebureau ingeschakeld.

Hoe ziet een Re-integratie 2e spoor traject eruit?

Het allerbelangrijkste aspect van een re-integratie 2e spoor traject is om een medewerker te de-medicaliseren. Pas als de medewerker, maar zeker ook de sociale omgeving van de medewerker als belangrijkste beïnvloeder van de medewerker, gaat inzien dat niet participeren op de arbeidsmarkt op termijn ongewenste sociale en financiële gevolgen zal hebben, ontstaat er beweging. Mede omdat het thuisfront zo’n belangrijke rol speelt in de uiteindelijke motivatie van een medewerker om weer in beweging te komen, bezoekt Baan Select haar cliënten thuis, in de eigen omgeving. Op deze wijze zijn alle aspecten (woonsituatie en –omgeving, partner, kinderen, financiën) die van invloed zijn op een mogelijke re-integratie van de medewerker op de juiste waarde in te schatten. Door onze thuisbezoeken weten wij wat er echt speelt bij uw medewerker en zijn wij in staat hier de beste antwoorden op te formuleren. 

Een grondige intake, motiverende en confronterende gesprekken, instrumentarium dat erop gericht is de kennis, kunde en vaardigheden nauwgezet in kaart te brengen. Dit zorgt ervoor dat er al kort na de start van het traject beweging ontstaat. Onze focus op wat de medewerker wel kan onderstrepen wij door gebruikmaking van onze uitgebreide vakkennis en een uitgebreid netwerk dankzij onze andere dienstverleningen zoals uitzenden, detachering en werving & selectie . Tijdens dit gehele proces kan inzicht worden verkregen in de gewenste en meest kansrijke beroepsrichting van de medewerker. Ook wordt hierbij rekening gehouden met eventuele belemmeringen. De kwaliteit en intensiteit van onze intake en diagnose zorgt ervoor dat de medewerker maximaal wordt gestimuleerd. Deze ervaart dat er in diens toekomst wordt geïnvesteerd, gaat hier weer in geloven en komt in beweging. 

Onze bevindingen van de intake en de diagnose alsmede de activiteiten die wij samen met de medewerker willen gaan ondernemen, leggen wij vast in een helder en concreet plan en rapportages. Vervolgens is het tijd voor de medewerker om, samen met onze persoonlijke loopbaanadvieurs, op jacht te gaan naar de nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt.

Garandeert Re-integratie altijd een nieuwe baan?

De inzet van Re-integratie betekent niet dat er een garantie is bij het vinden van een nieuwe baan. Wel verhoogt Re-integratie de kansen op het vinden van een nieuwe baan. Daar zijn een aantal redenen voor. Door Re-integratie gaat een medewerker gerichter zoeken. Een medewerker solliciteert alleen naar vacatures waarbij hij/zij kans maakt en verspilt geen tijd en energie meer aan vacatures waarvoor de medewerker toch geen kans maakt.


Waarin onderscheid Baan Select Re-integratie zich van anderen ?

Baan Select Re-integratie werkt met name praktijkgericht. Baan Select Re-integratie beschikt over een goed en uitgebreid netwerk binnen de vakgebieden voor zowel de kandidaat als opdrachtgever. Wij onderhouden langdurige relaties met diverse bedrijven in o.a.de zakelijke en financiële dienstverlening, industrie, produktie, handel  techniek, commercieel, administatief en beschikken over goede en gedegen vakkennis. U hoeft dus NIET alleen op zoek te gaan naar vacatures. Baan Select Re-integratie is zelf in staat om als een van de weinige Re-integratieburo’s ook daadwerkelijk zelf vacatures aan U aan te kunnen bieden waardoor de succesfactor alleen maar groter zal zijn.INSCHRIJVEN